Щодо проекту положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури

Ознайомився з проектом положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти сфери культури.  Як член президії  Громадської ради при Міністерстві культури, не міг оминути.

Результатом опитувань і численних обговорень з колегами став ось такий список пропозицій, надісланий на адресу, зазначену на сайті Міністерства – change2017@i.ua   Можливо не все відзначив, але принаймні те що вважав за найбільш необхідне.

Публікую, щоб потім не казали, що мовляв ніхто нічого не пропонував…

П.п. текст зміни Примітки
розділ І

 

2.2

 

Веде заняття (спілкується на заняттях, під час виконання професійних обов’язків), веде навчальну та­/або службову документацію державною мовою відповідно до Закону Веде заняття (спілкується на заняттях, під час виконання професійних обов’язків), веде навчальну та/або службову документацію державною мовою відповідно до чинного законодавства редакційна
3.2 Узяв участь за весь міжатестаційний період у не менше п’яти заходах підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, які викладає, або за напрямками методичної роботи, у тому числі зі спеціальностей або за видами діяльності, пов’язаних з його роботою (з них 1 захід за весь міжатестаційний період обсягом не менше 2 кредитів ЄКТС)

 

Узяв участь за весь міжатестаційний період у не менше п’яти заходах підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, які викладає, або за напрямками методичної роботи, у тому числі зі спеціальностей або за видами діяльності, пов’язаних з його роботою (з них 1 захід за весь міжатестаційний період обсягом не менше 60 академічних годн)

 

Поняття кредитів ЄКТС застосовуються лише для здобувачів вищої освіти. Натомість викладач, що проходить підвищення кваліфікації не є здобувачем вищої освіти. Тому слід рахувати в академічних годинах.
розділ ІІ

 

1.2.4.

. кількість учнів, відрахованих із закладу до завершення повного курсу навчання, (для викладачів теоретичних, факультативних дисциплін та колективного музикування – кількість учнів, які пропустили 50 % і більше занять з таких навчальних дисциплін) не перевищує 40% від загальної кількості учнів класу (групи);

 

. кількість учнів, відрахованих із закладу за неуспішність (для викладачів теоретичних, факультативних дисциплін та колективного музикування – кількість учнів, які пропустили 50 % і більше занять з таких навчальних дисциплін) не перевищує 40% від загальної кількості учнів класу (групи);

 

(або вилучити)

Лише відрахування за неуспішність може бути показником недостатньої ефективності роботи викладача.

Натомість в багатьох  випадках (а в ДМШ – в більшості випадків), відраховування відбуваються з інших причин. зокрема  через несплату за навчання або за власним бажанням здобувача освіти (або на підставі відповідної заяви батьків), причиною чому можуть бути неможливість сплачувати за навчання, зміна місця проживання, обрання дитиною інших пріоритетів, і інших, незалежних від  викладача обставин.

Такий критерій може спонукати викладача тиснути на дітей із вимогою не покидати навчальний заклад, що є порушенням їх прав на вільний вибір професії та місця проживання.

Також цей критерій демотивуватиме викладачів брати дітей віком від 9 років, адже така дитина не встигне закінчити мистецьку школу до отримання атестату зрілості, що призведе до дискримінації дітей за віковою ознакою.

2.2.4

3.2.4

4.5

5.5

6.5

 

Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього
2.2.5 забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ (сольний або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів кожного здобувача освіти на заходах місцевого (районного в містах, міського, селищного, сільського) рівня забезпечує не менше одного разу на рік публічний виступ (сольний або в складі учнівського колективу) або демонстрування творів здобувачів освіти на заходах місцевого (районного в містах, міського, селищного, сільського) рівня

 

(або вилучити)

Хоча публічні виступи є бажаним і стимулюючим фактором, не можна вимагати таких виступів від усіх без винятку здобувачів освіти, принаймні на початковому рівні. Деякі учні можуть відмовлятися від публічних виступів через стан здоров’я, особливості психіки, релігійні переконання і т.п. причини, і не можна ставити викладача в ситуацію, коли він змушений буде вимагати від дитини таких виступів.
1.2.5.

3.2.5,

4.6

5.6

Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього
5.7. забезпечує участь як мінімум 40 % студентів, що опановують відповідну дисципліну, у культурологічних заходах, проектах, у тому числі, наукових, науково-практичних конференціях – для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів забезпечує не менше одного разу на рік участь студентів, що опановують відповідну дисципліну , у культурологічних заходах, проектах, у тому числі, наукових, науково-практичних конференціях – для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів

 

(або вилучити)

Хоча науково-практичні конференції і інші подібні заходи є корисною формою роботи, вимагати від студентів брати участь в таких заходах не завжди доцільно. Насамперед це стосується студентів виконавських спеціальностей (напр. духовиків), для яких пріоритетним є розвиток виконавської майстерності, а не науковий напрямок.  Крім того не всі дисципліни передбачають організацію науково-практичних конференцій, наприклад історія музики – більшою мірою, сольфеджіо – меншою.

Відтак заявлені 40 % є недоречними.

 

4.7, 6.7 Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього
 

Розділ ІІІ

4.4

забезпечив супровід не менше 65 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі) з тих, хто навчається в класі (групі), у тому числі на заходах районного в містах, міського, селищного, сільського рівня забезпечив супровід не менше 65 % публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі із числа тих, що відбуваються за участі концертмейстера) з тих, хто навчається в класі (групі), у тому числі на заходах районного в містах, міського, селищного, сільського рівня

 

(або вилучити)

Значна частина публічних виступів відбувається без концертмейстера. Зокрема співаки нерідко виступають під фонограму («мінусовку»), а хорові колективи та вокальні ансамблі нерідко співають акапела. Не можна спонукати концертмейстера тиснути на дітей з вимогою заборонити виступи під фонограму («мінусовку»). Робота концертмейстера при цьому залишається необхідною для підготовки учня до виступу (навіть якщо кінцевий результат буде без участі концертмейстера).
1.2.4

2.2.4

3.2.4

5.4, 6.5

 

Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього Аналогічно до попереднього
 

Розділ V

2.3

Підтвердив авторство (пройшов перевірку на плагіат) та ефективність методу шляхом отримання незалежного фахового висновку (експертизи), має не менше двох зовнішніх (незалежних) експертних висновків з підтверддженням; (вилучити) Критерій недоречний. Для більшості виконавських спеціальностей (принаймні для виконавців на тих інструментах, що не зазнали суттєвої реконструкції протягом останнього століття) винаходження принципово нових методик є недоцільним. Витрата часу викладача на опис такого «оригінального методу» лише відбиратиме його сили і час, і не матиме жодного позитивного ефекту на реальну якість надання освітніх послуг.